Komunikat

Jacek Milczarek, 2019-03-05

 

 
W związku z ubieganiem się Firmy POLCARE o dofinansowanie projektu pn. "Prace badawczo-rozwojowe w firmie POLCARE" realizowanego w ramach Konkursu numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18, informuję, że w dniu 5 marca wszczęto postępowanie konkurencyjne w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu biznesplanu zawierającego pogłębioną analizę biznesową Projektu - szczegóły w załącznikach. 

___ ZALACZNIK nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Polcare_ 05.03.2019.docx

___ ZALACZNIK nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Polcare_ 05.03.2019.docx

___ ZALACZNIK nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Polcare_ 05.03.2019.docx

___ ZALACZNIK nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Polcare_ 05.03.2019.docx

___ ZAPYTANIE OFERTOWE Polcare na biznesplan _ 04.03.2019.docx

KOMUNIKAT O WYBORZE WYKONAWCY
(zapytanie ofertowe nr 01-03/2019 z 05.03.2019r.)
 
Informuję, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr 01-03/2019 z dnia 5 marca 2019r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu na potrzeby Zamawiającego biznesplanu dla projektu zawierającego pogłębioną analizę biznesową przedsięwzięcia pt. „Prace badawczo-rozwojowe w firmie POLCARE”, w ramach konkursu nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-003/18, przedstawiła firma ENERGIA ZMIANY IWONA ŻELAZNA-ŁYSIK.
 
Jagatowo, 14.03.2019r. Jacek Milczarek